*

mrantaiso Orjuus lakkautettava tästä maasta!

Kuntouttavaa pakkotyötä tarjolla!

  • Kuntouttavaa pakkotyötä tarjolla!

Hallituksen asettama työryhmä esittää työttömien aktivointia sosiaalisen kuntoutumisen ja yhteiskuntaan osallisumisen mallilla. Työryhmään kuuluu muun muassa Turun kaupungin muutosjohtaja Antti Parpo ja professori Heikki Hiilamo. Kansanedustaja Ben Zyskowicz esitteli vuoden lopussa julkistettavaa suunnitelmaa lauantaina Seinäjoella pidetyssä tilaisuudessa. Ongelmana Zysckowicz näkee, että nykyiset aktivointimallit eivät ole olleet riittävän velvoittavia ja tehokkaita. Aktivointitoimien piirissä olisivat lähtökohtaisesti työkykyiset työmarkkinatuen saajat.  Jos työmarkkinatukea saava työtön kieltäytyisi aktivointitoimista, hän putoaisi toimeentulotuelle, josta voisi aina palata osallistamistuen piiriin. Zysckowicz ei koe, että kyse olisi kuitenkaan orja- tai pakkotyölaista.

Eilisissä uutisissa kerrottiin, kuinka hoitajamitoitusta ei alenneta ja samalla mainittiin, että "avustava" henkilökunta ei saa olla näissä mitoituksissa mukana eikä heidän työpanoksella saa korvata hoitotyön ammattilaisen työtä. Laissa säädetään, että kuntouttavaa työtoimintaa (jollaiseksi osallistava sosiaaliturva lähinnä nykyisellään vertautuu) ei voida toteuttaa yrityksissä, ei korvata palkkatyövoimaa palkattomalla työvoimalla, ei huonontaa palkatun työvoiman palkkoja ja työehtoja, ei aiheuttaa kilpailun vääristymistä avoimilla markkinoilla hyödykkeiden ja palvelujen hinnoissa. Kysymys kuuluu, mitä työtä jää jäljelle, joka kaikki nämä ehdot täyttäisi?

Ihmisoikeusliitto määrittelee pakollisen työn tällä tavalla: ”Nimityksellä "pakollinen työ" ymmärrettävä kaikenlaista työtä tai palvelusta, jota jonkin rangaistuksen uhalla vaaditaan joltakin henkilöltä ja johon mainittu henkilö ei ole vapaaehtoisesti tarjoutunut. Rangaistuksen uhalla ei tarkoiteta vain esimerkiksi väkivallan uhkaa tai muita vakavaksi katsottuja rangaistuksen muotoja, vaan voi olla myös psykologista laatua. Suostumuksella ei ole merkitystä, jos sen saamiseen on käytetty epäasiallista keinoa.” Tällä määritelmällä kyse olisi nimenomaan pakkotyöstä.

Nykyajan orja ei poimi puuvillaa eikä ”keskitysleirin” ympärillä oli aitoja, piikkilankoja eikä vartioita. Jos työntekijä ei saa poistua työstä ilman rangaistusta eli karenssiin joutumista, fyysisiä piikkilankoja ei tarvita, mutta kyse on kuitenkin pohjimmiltaan samasta asiasta kuin ennenkin. Tilannetta ei muuta se, että mielivalta, ankara kuri ja työttömien vainoaminen on nimeltään ”yhteiskuntaan osallistumista” ja ”sosiaalista kuntoutumista”. Orjuus hiipii yhteiskuntaan hyvien aikeiden kaapuun verhottuna. Jos toisille maksetaan työstä palkkaa ja työpaikan saa valita vapaasti, niin tällöin ihmiset - eivät nuoret eivätkä vanhemmat työttömät - ole perustuslain mukaan lain edessä yhdenvertaisia verrattuna muihin työntekijöihin. Jos pakkotyö koskee vain työttömiä kansalaisia, niin se on syrjintää sosiaalisen aseman perusteella. Se on silloin työtä, jota käytetään poliittisena pakko- tai kasvatuskeinona ja menetelmänä työkurin ylläpitämiseksi, jotka kansainvälinen työjärjestö ILO kieltää Suomenkin ratifioimassa sopimuksessa C105.

Ideaa ei ole syytä teilata ideaa kokonaan, jos tämä sosiaaliseksi kuntoutumiseksi ristitty suunnitelma toteutetaan täysin vapaaehtoisena. Rikoslain 47 luvun §3 sanotaan näin: ” Jos työsyrjinnässä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä, tekijä on, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tuomittava kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.” Välillä Suomessakin tulee ilmi tapauksia, joissa esimerkiksi ravintoloissa on työskennellyt kielitaidotonta ulkomaista työvoimaa, joka lisäksi on ollut alipalkattua, niin sellainen on Suomessa vakava rikos. Jos ”aktivointiin” liittyy karenssilla tai muilla seuraamuksilla pelottelua, pakollisuutta ilman keskeyttämisoikeutta ilman rangaistusta, hanketta voi hyvällä syyllä pitää ihmiskaupan kaltaisena toimintana ja useinmiten ilman omaa syytään työttömäksi jääneiden yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten terrorisointina.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (30 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Mitenkäs, kun minä olen muistavinani, että reilu vuosi sitten tuli julkisuuteen tapaus, jossa talkoomyyjäisissä kahvia tarjoillut työtön menetti korvauksensa, koska oli tehnyt luvatonta työtä? Siis ilman korvausta.

Käyttäjän mrantaiso kuva
Marko Rantaiso

Hän oli keittänyt kirpparilla kahvia, mikä tulkittiin työnä jota tehdään yleisesti myös palkkatyönä ja siitä syystä hänen päivärahaoikeutensa ensin katkaistiin parin kuukauden ajaksi, kun tapausta tutkittiin ja sen jälkeen hänelle tuli karenssia ja ½ vuoden ajalta työttömyysturvan takaisinperintä.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Niin, ja nyt esitetään, että hänen ja kaikkien muidenkin korvausta saavien olisi PAKKO tehdä juuri tuontapaista työtä, jotta korvausta saisi. Mikä maailmassa on muuttunut noin paljon vuodessa, että asia pitää kääntää päälaelleen?

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #5

Esimerkiksi OECD on suositellut työttömien aktivointia ja kiusaamista työllisyysasteen nostamiseksi. Mitä enemmän työttömiä kiusaa, sen nopeammin he työllistyvät. Kyseessä on yksinkertaisesti empiirinen fakta jonka ei tarvitse tarkoittaa että työtön olisi työnvieroksuja tai mitään. Mitä aktiivisemmin ihmiset hakevat töitä, sitä enemmän työpaikkoja syntyy.

Aiemmat hallitukset ovat viitanneet oecd:lle kintaalla. Paitsi sitä tuloerojen vaikutusta talouskasvuun on kyllä siteerattu ahkerasti (ilmeisesti lukematta mistä oli kyse).

Ja kyllä, voin kaivaa jälleen kerran tähän tieteellisissä lehdissä julkaistuja vertaisarvioituja tutkimuksia jotka tukevat väitettä.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #7

OK, kyse on siis siitä, että kun henkilö meni vapaaehtoisesti tuohon kirpparin talkootyöhön, niin häntä voi kiusata sillä, että otetaan pois korvaukset. Ja jos hän ei olisi halunnut siihen työhön mennä, niin sitten häntä olisi voitu kiusata sillä, että hänet siihen pakotetaan.

Mutta eikös tuo pakkotyö ole ajallisesti pois aktiivisesta työnhausta?

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #9

Minusta häntä olisi pitänyt palkita siitä että hän osallistuu vapaaehtoisesti yhteisön toimintaan.

Pakkotyösysteemin sijaan voisi ajatella että perustyöttömyysetuuksia lasketaan nykyisestä tasosta ja siihen voisi tienata päälle lisää esimerkiksi opiskelemalla tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Tällä olisi sama vaikutus; insentiivi työllistyä nousisi - ilman pakkoa.

Ruotsi teki samaa toisella tavalla. Leikkasi työttömyysetuuksia ja laski Pienipalkkaisten verotusta. Insentiivi työllistyä kasvoi ja vaikutukset työllisyydessä olivat merkittävät.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #11

Useimmat pitkään työmarkkinatuella olevat ovat aika iäkkäitä henkilöitä, jolloin opiskelu saattaa olla "turhanpäiväistä" silmänlumetta. Myös vapaehtoistyön mahdollisuus vaihtelee suuresti sekä iän että asuinpaikan y.m. mukaan. Työmarkkinatuki lienee jotain kuutisensataa bruttona ja siitä maksetaan verot. En ole tulonsiirtojen puolestapuhuja periaatteessa, mutta pitäisikö tuota alentaa?

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #13

Itse ajattelen yleensä lähinnä meitä nuorempia. Jättäisin mieluusti iäkkäät näiden "pakkotyöhommien" ulkopuolelle, erityisesti jos työhistoriaa on takana. Nuori laitostuu hyvin nopeasti jos kotiin maksetaan vetelehtimisestä rahaa.

Sosiaaliturva on kokonaisuus. Hyvin harva saa pelkkää työmarkkinatukea. Esimerkiksi opintoetuuksiin nähden työttömän tuet ovat noin kaksinkertaiset joten ei siellä vielä lähelläkään nälkärajaa olla.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

Pitäisi määritellä myös "pakkoelättäminen", jossa veronmaksaja pakotetaan rangaistuksen uhalla maksamaan työttömälle rahaa ilman vastinetta.

Eikö tähän nyt löytyisi jotain keskitietä? Työtön ja veronmaksaja molemmat antavat jotain yhteiseksi hyväksi eikä kumpikaan riistä toista?

Käyttäjän mrantaiso kuva
Marko Rantaiso

Työttömyyden hoito on valtion budjetissa 5,8% eli 2,9 mrd€. Ansiosidonnainen päiväraha rahoitetaan työntekijöiltä ja työnantajilta kerättävällä työttömyysvakuutusmaksuna, joten en sitä täysin ilmaisena ja vastikeettomana etuutena pidä.
Moni pitää ilmeisesti muita budjetin menoja joita siis on 94,2% budjetin loppusummasta sellaisina joita ei tarvitse "ansaita". Hyvinvointiyhteiskunnan palvelut maksetaan veroina ja jos osa hyvinvointipalveluista halutaan poistaa, niin silloin verotustakin on syytä tarkistaa alaspäin. Minusta olisi mahdollista, että jokainen vakuuttaa itsensä työttömyyden varalle yksityisellä vakuutuksella tai vaihtoehtoisesti työssäkäydessään säästää itselleen rahaa pahanpäivän varalle. Niinhän se meni ennen eläkkeitä, että vanhus eli omilla säästöillään, sukulaiset elättivät vanhuksensa tai vanhus laitettiin vaivaisten taloon "kuolemaan".
Työnantaja on tässä kohtaa vapaamatkustaja, jos hän käyttää ilmaistyövoimaa bisneksen tekoon. Ennen vanhaan oli tapana maksaa työstä palkkaa, jolla elättää itsensä, maksaa laskunsa ja lyhentää asuntolainaa.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

Työttömyyden hintana eivät ole pelkästään työttömyyskorvaukset. Lisäksi työtön saa yleensä asumistukea, toimeentulotukea, palvelumaksualennuksia jne.

En minäkään hyväksy sitä että verovaroin pannaan ihmisiä yksityisiin firmoihin. Julkisiin palveluihin kyllä.

Edit. Lisäksi työttömyyden tiedetään lisäävän sairastuvuutta, päihde- ja mielenterveysongelmia jne jotka lisäävät myös yhteiskunnan rasitusta.

Eero Mattila

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha maksetaan käytännössä kokonaan valtion kassasta. Työttömyyskassat hoitavat ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksuliikenteen, mutta se rahoitetaan lähinnä verovaroilla. Kaikilta työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävillä pakollisilla työttömyysvakuutusmaksuilla saadaan nipinnapin katettua työttömän peruspäiväha.

Käyttäjän PiviHTyni kuva
Päivi Tyni

Mielestäni hyvä keskitie olisi, että työllinen "veronmaksaja" (myös työttömät maksavat veroja, kunnallisveroa ja arvonlisäveroa) luovuttaisi puolet työstään ja palkastaan työttömälle. Näin ei yhden tarvitsisi "elättää" toista ja molemmat saisivat työstä oikean palkan. Eikö vain?

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen

No eikö tuo ole ihan sama asia kuin että veronmaksajat 'palkkaavat' työttömät työttömyystöihin mikäli markkinoilta ei löydy muuta työtä? Molemmissa tapauksissa toinen menettää rahaa ja toinen saa. Erotuksena nykytilaan olisi vain se että veronmaksaja saisi työpanoksen vastineeksi esimerkiksi hyvinvointipalveluihin.

Käyttäjän mrantaiso kuva
Marko Rantaiso Vastaus kommenttiin #24

Onko ideasi, että hyvinvointipalvelut tulisi järjestää palkattomana työnä? Minusta se on huono malli, koska se on vastuullista työtä, joka vaatii koulutusta, kykyä kohdata ihminen ja vuosien työkokemusta. Minusta sellainen työ ansaitsee tulla palkituksi. Tässäkin kohtaa ajattelet selvästi, että työttömyys- ja sosiaalituki olisi palkkaa. Se kuitenkin tasoltaan vain kolmasosa siitä, mitkä nykyään ovat keskimääräiset suomalaiset tulot. Tämä työ ei myöskään ole ns. "parasta sosiaaliturvaa", koska se ei nosta ihmistä pois köyhyydestä ja se ei tuo verotuloja valtion kassaan ja verotuloja tarvitaan, jotta voidaan pyörittää tätä maata. Jos ihminen on työssä n. 1000 euron yhteenlasketuilla etuuksilla (joista jää ruokaan vain n. 300 euroa kuussa) tuo tonni on poissa valtion kassasta. Jos teet saamaa työtä 3000 euron bruttopalkalla, niin siitä tulee verottajalle 800 euron verotuloa eikä 1000 euroa miinusta.
Ihmisoikeuksiin kuuluu myös sama palkka samasta työstä, joten pitäisikö samaa työtä tekevien palkat pienentää 1000 euroon, jotta tuo "samapalkkaisuus" pätisi?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Tuo Päivin ajatus on toimimaton ja perustuu liian naivistiselle ajattelulle työpaikkojen olemuksesta ja palkkatyöstä. Aivan yksinkertaisten työtehtävien kohdalla jotain tuollaista voisi ajatella, mutta sitten se olisikin jo lähellä niitä työttömyyskorvauksilla tehtyjä pakollisia "talkootöitä".

Suurin osa työtehtävistä edellyttää koulutusta ja kokemusta juuri siitä kyseisestä tehtävästä ja kokopäivätoimisena sitä ei yleensä voi jakaa, koska vastuu säilyy yhdellä henkilöllä joka tapauksessa. Monilla työpaikoilla lähes jokainen on "oman projektinsa pomo" eikä sitä pomoutta voi jakaa.

Ja perusongelma on siinä, että juuri kukaan nykyinen työnhaltija ei katso voivansa elää puolella palkalla, vaan tarvitsisi sitten itse lisätuloja toisaalta.

Käyttäjän PiviHTyni kuva
Päivi Tyni Vastaus kommenttiin #25

Juu, naivistisesti ajattelen, että työttöminä on nykyään paljon koulutettua ja osaavaa porukkaa. Itsekin olen YTM ja erittäin taitava monessa asiassa. Lisää osaavia työttömiä esitellään mm. täällä http://yle.fi/uutiset/3-9302129

"Ja perusongelma on siinä, että juuri kukaan nykyinen työnhaltija ei katso voivansa elää puolella palkalla, vaan tarvitsisi sitten itse lisätuloja toisaalta."

Työttömyys ei ole tietyn henkilön ominaisuus. Kenestä tahansa voi tulla työtön ja sitten on voitava elää pienillä tuloilla. Ja lukea näitä työttömiä halveksivia kommentteja.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #26

Oma kommenttini ei kuitenkaan ollut millään tavoin työttömiä halveksiva.

Käyttäjän pekkapylkkonen kuva
Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #26

En minäkään halveksi työtöntä vaan pyrin katsomaan asiaa objektiivisesti tutkimusnäytön valossa. Työnteon insentiivien nostaminen näkyy myös työllisyydessä, siitä ei ole epäselvyyttä.

Käyttäjän mrantaiso kuva
Marko Rantaiso Vastaus kommenttiin #28

Laitapa samalla linkkejä niihin kansainvälisiin pitkäaikaisiin seurantatutkimuksiin, joista selviää, että mitä enemmän yhteiskunnassa tehdään palkattomia töitä, niin sitä enemmän syntyy palkkatyötä?

Käyttäjän mrantaiso kuva
Marko Rantaiso

Halvin tapa toteuttaa tämä ilman laillisuusongelmia olisi sallia työttömille vapaaehtoistyö ja opiskelu ilman mitään siihen liittyvää seurantaa ja pakollisuutta. Pakkotoimet tulevat yhteiskunnan kannalta kalleimmiksi, resurssit kuluvat hukaan, kun yritetään pakon avulla saada niitä ihmisiä toimintaan mukaan, jotka eivät halua. Näitä tapauksia ei saada kitkettyä kokonaan vaikka olisi rajaton budjetti. Helpoin ja toimivin tapa on myös halvin.

Nyt tosiaan vapaaehtoistyöstä usein saa karenssia. Ihmiset aivan varmasti tekisivät kaikkea mielekästä, jos siihen olisi lupa. Tätä ei suuri yleisö vaikuta lainkaan ymmärtävän. Vapaaehtoistyöhön ryhtyminen saattaa olla työttömälle taloudellinen katastrofi.

Itse lähtisin purkamaan byrokratiaa ja suurin osa työttömiä koskevista laeista voisi heittää saman tien silppuriin. Byrokratia on se, joka passivoi ei se, etteivätkö ihmiset haluaisi tehdä mitään. Eivät tee, koska eivät saa tehdä.
Nykyinen lainsäädäntö keskittyy sanktiointiin ja lakeja tulkitaan siten, että poimitaan joku yksittäinen pykälä laista ja jopa irti asiayhteydestään ja sen perusteella tulee karenssia. Lakeja tulkitaan mielivaltaisesti mutta siinä mielessä johdonmukaisesti, että valitaan sellainen tulkinta, joka on työttömän kannalta pahin mahdollinen vaihtoehto. Jos taas työtön vetoaa lakiin, se voidaan jättää kokonaan huomiotta ja entinen päätös jää jokaisella valitusportaalla voimaan. Sama kuin et olisi lainkaan valittanut! Tästä on omakohtaista kokemusta. "Ei pakkotyölle" -ryhmässä eräs työvoimatoimikunnassa työskentelevä tiesi kertoa, että työtön ei heidän tulkintansa mukaan ole "luotettava todistaja" omassa asiassaan. Tästä syystä päätökset tehdään kaikkien muiden paitsi työttömän itsensä ehdoilla.

Käyttäjän jlinjama kuva
Jussi Linjama

Nyt olisi hyvä hetki perustaa puuvillaplantaaseja, kun palkattomille työntekijöille ei tarvitse edes asuntoa tai ruokaa antaa, kuten joskus muinoin.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Kuntouttava työtoiminta tai vastaava rikkoo ihmisoikeussopimuksia, sekä ILO:n eli kansainvälisen työjärjestön jo 1930-luvulla kieltämää pakkotyötä.

Kun teille tarjotaan tällaista kuntouttavaa työtoimintaa tai vastaavaa, perusturvan menettämisen uhalla, neuvon tekemään seuraavaa.

Kertokaa asiaanne käsitteleville virkailijoille, heidän rikkovan ihmisoikeuksianne ja ettei heillä ole siihen laillista oikeutta, koska ihmisoikeudet menevät kansallisen lainsäädännön edelle. Jos he kertovat että he tekevät vain työnsä ja toimivat esimiestensä käskyjen mukaan, voitte sanoa heille että natsit puolustautuivat samoin sotasyyllisyysoikeudenkäynneissä, eikä sitä hyväksytty puolustukseksi.

Kertokaa myös että niiden kansalaisten määrä kasvaa koko ajan jotka ovat huolissaan maamme ihmisoikeustilanteesta ja valtionjohdon epäpätevyydestä ja rikollisuudesta. Aivan lähitulevaisuudessa tulee aika jolloin nykyinen valtaeliitti on pakko poistaa vallasta, ihan lastemme tulevaisuuden takia, ja silloin meidän kansalaisten tulee aika laittaa pystyyn jonkinlainen totuuskomissio, jolla tutkitaan poliittisen eliitin toimet 90-luvulta lähtien ja kansantuomioistuin jossa mahdolliset syylliset tuomitaan.

Silloin laitamme myös kaikki ihmisoikeusrikolliset virkamiehet vastuuseen ja koska te olette kertoneet heidän rikkovan teidän ihmisoikeuksianne, he eivät voi puolustautua mitenkään.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Koko homman tosiaan kruunaa se,että sosiaaliviranomainen sitten päättää mikä on sopivaa toimintaa. Viranomaiselle sitten ohjeistusta muutetaan aina tilanteille sopivaksi,niin saadaan 500 000 ihmistä aina ohjeistettua kilpailemaan keskenään..työttömyyskorvauksista. Sairasta..niin sairasta.

Anna Kamotzkin

Vapaaehtoisuus näihin töihin ja aktiviteetteihin tuottaisi varmasti paremman tuloksen. Mielestäni työttömille pitää kyllä tarjota nykyistä enemmän osallistumismahdollisuuksia ja edes pientä tulonlisäystä niiden avulla, mutta vapaaehtoisesti. Työttömät osaavat kyllä itse arvioida minkälainen aktiivisuus hyödyttää heidän työmarkkina-arvoaan tai hyvinvointiaan. Pakko vain lisää työttömien nöyryytystä ja omanarvontunteen luhistamista tilanteessa, jossa yhteiskunnan rakenteista johtuen, kaikille työhaluisille ei löydy palkkatyötä. Jos halutaan, että sosiaaliturvalla on tehtävä työtä, sen on oltava nykyistä huomattavasti parempi tai vastaava kansalaispalkka. Työttömyyskorvauksen idea on maksaa korvausta siitä, että joutuu olemaan työtön. Koska se turvaa vain heikosti ihan välttämättömän, motivaatio pyrkiä töihin säilyy ilman nöyryytystäkin. Palkkaa maksetaan siksi, että on työssä, ja että ihmiset motivoituvat työhön tavoitellakseen parempaa elintasoa ja statusta. Usein näissä keskusteluissa korostetaan, että on huono asia, jos työtön saa ilmaista rahaa... Liian harvoin puhutaan siitä, kuinka paljon ilmaista rahaa tai kansalaispalkkaa sisältyy korkeampiin palkkoihin ja etuihin.

Anna Kamotzkin

Vapaaehtoisuus näihin töihin ja aktiviteetteihin tuottaisi varmasti paremman tuloksen. Mielestäni työttömille pitää kyllä tarjota nykyistä enemmän osallistumismahdollisuuksia ja edes pientä tulonlisäystä niiden avulla, mutta vapaaehtoisesti. Työttömät osaavat kyllä itse arvioida minkälainen aktiivisuus hyödyttää heidän työmarkkina-arvoaan tai hyvinvointiaan. Pakko vain lisää työttömien nöyryytystä ja omanarvontunteen luhistamista tilanteessa, jossa yhteiskunnan rakenteista johtuen, kaikille työhaluisille ei löydy palkkatyötä.

Jos halutaan, että sosiaaliturvalla on tehtävä työtä, sen on oltava nykyistä huomattavasti parempi tai vastaava kansalaispalkka. Työttömyyskorvauksen idea on maksaa korvausta siitä, että joutuu olemaan työtön. Koska se turvaa vain heikosti ihan välttämättömän, motivaatio pyrkiä töihin säilyy ilman nöyryytystäkin. Palkkaa maksetaan siksi, että on työssä, ja että ihmiset motivoituvat työhön tavoitellakseen parempaa elintasoa ja statusta.

Usein näissä keskusteluissa korostetaan, että on huono asia, jos työtön saa ilmaista rahaa... Liian harvoin puhutaan siitä, kuinka paljon ilmaista rahaa tai kansalaispalkkaa sisältyy korkeampiin palkkoihin ja etuihin.

Käyttäjän JyrkiSaari kuva
Jyrki Saari

#3 "Pitäisi määritellä myös "pakkoelättäminen", jossa veronmaksaja pakotetaan rangaistuksen uhalla maksamaan työttömälle rahaa ilman vastinetta."

Vai pitäisikö perustaa oikein yhdistys joka edistää yhteiskuntavastuuttomuutta ja määritellä samalla muihinkin elatuksensa menettämisen onnettomuuksiin joutuneiden pakkoelättämiselle stop-tavoitteet sekä muutoinkin huonon hallinnon tavoitteet, vaikkapa yhdenvertaisuuden perusteella?

Tässä muuten Saksankielinen kansallisen oikeuden ja EU oikeuden työlainsäädännön tieteellisesti syventynyt yleinen selostus, 7634 sivua. http://www.socialnet.de/rezensionen/18666.php
Parpo ja Lindström osaavat varmaankin sanasta sanaan sen ulkoa. Tai mistä senkään tietää vaikka eivät häävisti tuntisi edes Euroopan sosiaalisten sosaalista peruskirjaa http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2002... Eurooppaoikeus menee kansallisen lakihiararkian edelle mikäli kansalaiselle on välitön oikeusvaikutus.

Näin kirjoittaa Arto Jokisalo "Pääministeri Sipilän hallituksen 2015- oikeus- ja työministeri Lindströmin valmistelemaa työllisyyspolitiikkaa velvoittaa vuoden 2020 jälkeinen EU-rahoitus. Kansallisesti toteutetut EU:n rakennerahastorahoitukset muuttuvat useamman jäsenmaan välisiksi yhteishankkeiksi ja -projekteiksi suoraan Brysselistä rahoitettaviksi.

Työvoimahallintoa velvoittavat rahoitukset sisältävät vastavuoroisesti muilla jäsenmailla ja komissiolla hyväksytettävät suomalaisten työelämän aikana myönnettyihin ammattitutkintoihin perustuvat ammatinharjoittamisten oikeudet. Näiden oikeuksien laiminlyönnit ovat näyttö pyrkimyksestä hankkia Euroopan Neuvoston 12 artiklan vastaisesti julkisen vallan väärinkäytöstä taloudellista etua."

Käyttäjän JyrkiSaari kuva
Jyrki Saari

#18. Korjaus: "Euroopan sosiaalisten .." = Euroopan sosiaalista peruskirjaa

Eero Mattila

Pakkotyöhön pääsee edelleen tutustumaan mm. Venäjällä, Kiinassa ja Pohjois-Koreassa, jos sen ilmiasu on jotenkin epäselvä. Mielestäni on aika lapsellista puhua tämän päivän Suomessa pakkotyöstä - sitä ei kertakaikkiaan ole. Ainoastaan pienyrittäjä voi Suomessa joutua tekemään työtä ilman korvausta, vangeillekin maksetaan jotain eikä ylöspito maksa mitään.

Minun mielestäni olisi hyvä asia jos työvoimaviranomaisten olisi pakko tarjota asiakkaalle työpaikka, minun mielestä olisi hyvä asia jos lääkärin olisi pakko joko selvittää sairaus tai lähettää potilas eteenpäin, minun mielestäni olisi hyvä asia jos Kelan virkailija olisi pakotettu tekemään asiakkaan puolesta hakemukset, että jokainen saisi ne etuudet jotka lain mukaan hänelle kuuluvat.

Olen itse ollut nyt 5 vuotta työkyvyttömän kirjoissa ja olisin iloinen "pakkohoidosta". Olisin myös todella iloinen jos KELAn olisi pakko ottaa vastuu mielipuolisista päätöksistään. Nyt olen Kelan mukaan teoriassa "työkykyinen" koska 300 sairaspäivärahapäivää on käytetty...

Tällaiset "hoitajamitoitukset" ei auta potilasta vaan hoitajaa. Potilasta auttaisi nimenomaan se, että "hoitopaikoissa" olisi pakko hoitaa ne asiat jotka sinne lain mukaan kuuluu... ja odotusajalta pitäisi saada automaattisesti korvaus - ilman paperitöitä. Paperityöt kuuluvat virkailijoille.

Käyttäjän JuhaniVehmaskangas kuva
Juhani Vehmaskangas

Onko pakko(?) mennä pakkotöihin jos on sairaslomalla?
V: on: vaihtoehtona -> ttt.

Toimituksen poiminnat