*

mrantaiso Orjuus lakkautettava tästä maasta!

Nykyajan noitavainot

  • Noitia roviolla Guernseyssä. (Copyright: free)
    Noitia roviolla Guernseyssä. (Copyright: free)

Suurten katovuosien aikaan Uuden-Englannin Salemissa poltettiin silmätikuiksi joutuneita ihmisiä roviolla noitina, koska uskottiin huonojen aikojen olevan heidään syytään. Nyt työttömät katsotaan syyllisiksi heikkoihin talousnäkymiin ja heidän vainoamisensa luullaan auttavan työpaikkoja syntymään. Globaalin laman arvellaan johtuvan laiskuudesta ja työmoraalin löyhtymisestä eikä suinkaan amerikkalaisen talouskuplan puhkeamisesta.

Hallitusohjelma sivut 15 ja 16: "Hallitus valmistelee 15.10.2015 mennessä vuoropuhelussa työelämän osapuolten kanssa työttömyysturvan uudistuksen, sisältäen työn vastaanottovelvoitteen tiukentumisen sekä velvoitteen osallistua aktivointitoimenpiteisiin […] mutta myös varmistaa nykylainsäädännön sanktioiden tehokkaan täytäntöönpanon."

Tässä vuoropuhelussa jää kokonaan pois työvoimatoimistojen asiakkaiden eli työttömien kuuleminen. Työpaikkoja arvellaan syntyvän ankarammilla rangaistuksilla. Pyörä keksitään uudelleen, kun entiset palkattomat työharjoittelut ja nykyiset työkokeilut nimetään uudelleen palkattomiksi työnäytteiksi. Vapaaehtoista se on vain niille, joilla on varaa olla ilman työttömyyspäivärahaa 2 - 3 kk ajan.

Euroopan sosiaalinen peruskirja kieltää palkattoman pakkotyön: "Sopimuspuolet hyväksyvät toimintansa tavoitteeksi, johon ne pyrkivät kaikin sopivin kansallisin ja kansainvälisin keinoin, sellaisten olosuhteiden luomisen, joissa seuraavat oikeudet ja periaatteet ovat tehokkaasti toteutettavissa: Jokaisella tulee olla mahdollisuus ansaita elantonsa vapaasti valitsemassaan ammatissa. Kaikilla työntekijöillä on oikeus oikeudenmukaisiin työehtoihin. Kaikilla työntekijöillä on oikeus turvallisiin ja terveellisiin työoloihin. Kaikilla työntekijöillä on oikeus kohtuulliseen palkkaan, joka on riittävä turvaamaan tyydyttävän elintason heille ja heidän perheilleen."

Nykymeno ei ole demokratiaa, vaan diktaturiaa. Lakien ja lisäksi tarvitaan moraalisia ja eettisiä ohjeita, periaatteita ja niiden noudattamista. Ne löytyvät kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista.

Noitavainot loppuivat Salemissa, koska sadot eivät parantuneet, vaan katovuodet menivät ohitse itsestään. Työllisyyteen ei auta syyllistäminen, palkaton pakkotyöllistäminen, sortolait eivätkä ihmisoikeuksien polkeminen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat