*

mrantaiso Orjuus lakkautettava tästä maasta!

Nykyajan noidat

  • Copyright: prettyPhoto is totally free to use
    Copyright: prettyPhoto is totally free to use

Suurten katovuosien aikaan Uuden-Englannin Salemissa poltettiin silmätikuiksi joutuneita ihmisiä roviolla noitina, koska uskottiin huonojen aikojen olevan heidään syytään. Inka-dynastian lopulla ylipapit uhrasivat ihmisiä jumalille, saadakseen jumalat leppymään ja lopettamaan kuivuuden.

Nyt työttömät katsotaan syyllisiksi heikkoihin talousnäkymiin ja heidän mielivaltaisen rankaisemisensa ja vainonsa luullaan auttavan työpaikkoja syntymään. Globaalin laman arvellaan johtuvat työmoraalin hyppäyksenomaisesta löyhtymisestä ja laiskuudesta eikä suinkaan amerikkalaisen talouskuplan puhkeamisesta.

"Hallitus valmistelee 15.10.2015 mennessä vuoropuhelussa työelämän osapuolten kanssa työttömyysturvan uudistuksen, sisältäen työn vastaanottovelvoitteen tiukentumisen sekä velvoitteen osallistua aktivointitoimenpiteisiin.

TE-toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitystoiminta. Julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa vahvistetaan. Uudistus aktivoi työnhakijan omaa roolia työnhaussa, mutta myös varmistaa nykylainsäädännön sanktioiden tehokkaan täytäntöönpanon." Lähde: hallitusohjelma s. 15-  16.

Vuoropuhelussa jää kokonaan pois työvoimatoimistojen asiakkaiden eli työttömien kuuleminen. Edelleen uskotaan, että aina vain kovemmat, ankarammat, julmemmat, kohtuuttomammat ja ehdottomimmat rangaistukset loisivat työpaikkoja

Ei ole syytä olettaa, että työpaikka löytyy rankaisemalla ihmisiä siitä, että työpaikkoja on liian vähän. Rangaistus on usein pelkkää kiusaa, joka on puettu järkevien aktivointi- ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden kaapuun. Työvoimavirkailijat on laitettu erehdyttämään työttömiä toimimaan tietyllä tavalla jättäen olennaisia asioita mainitsematta ja käyttävät tässä hyväkseen yleistä luottamusta viranhaltijoihin. Kun asiakas toimii hyvässä uskossa ja karenssi tai muu sanktio seuraa, työvoimatoimisto vetoaa siihen, että lait ja säännöt ovat kaikille samoja ja kiistää neuvoneensa toimimaan moitettavalla tavalla.

Pyörä näyttää tulevan uudelleen keksityksi, kun entiset palkattomat työharjoittelut ja nykyiset työkokeilut nimetään uudelleen työnäytteiksi. Muodollisesti se on vapaaehtoista, mutta käytännössä valinnanvapaus on vain niillä, joilla on varaa olla ilman työttömyyspäivärahaa 2 - 3 kk ajan. Palkkaahan työstä ei makseta.

Uutena on keksitty niin sanotut piilotyöpaikat, joita työttömät voisivat löytää jopa 270 000 kappaletta! Piilotyöpaikka on työpaikka, jota ei laiteta julkiseen hakuun, vaan siihen etsitään tekijää oman organisaation sisältä tai omista verkoistoista eikä haluta työhakemusten ja puhelinsoittojen tulvaa. Ne eivät ole työpaikkareservi, jota työnantajat pitäisivät tieten tahtoen piilossa ja joiden hakeminen on aarteenetsintää tai piilosilla leikkiä.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 23. pykälä:

1) Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.

2) Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä.

3) Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot.

4) Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.

Kansainvälinen työjärjestö ILO pakkotyön määritelmä: Nimityksellä "pakollinen työ" ymmärrettävä kaikenlaista työtä tai palvelusta, jota jonkin rangaistuksen uhalla vaaditaan joltakin henkilöltä ja johon mainittu henkilö ei ole vapaaehtoisesti tarjoutunut. Rangaistuksen uhalla ei tarkoiteta vain esimerkiksi väkivallan uhkaa tai muita vakavaksi katsottuja rangaistuksen muotoja vaan voi olla myös psykologista laatua. Suostumuksella ei ole merkitystä, jos sen saamiseen on käytetty epäasiallista keinoa. ILO:n pakkotyön poistamista koskevan sopimuksen numero 105/ 1957 ensimmäisessä artiklassa kielletään pakkotyön käyttäminen poliittisena pakko- tai kasvatuskeinona ja menetelmänä työkurin ylläpitämiseksi. 

Nykymeno ei ole demokratiaa. Kun ihmisoikeuksia aletaan huonontamaan vähitellen ja salakavalasti, niin käy kuin 70 vuotta sitten kolmannessa valtakunnassa, jossa sortolait saatettiin voimaan juuri ennen surullisen kuuluisaa Kristalliyötä. Uusien lakien mukaan silloin ei tapahtunut mitään laitonta! Lakien ja lisäksi tarvitaankin myös moraalisia ja eettisiä ohjeita, periaatteita ja niiden noudattamista. Ne löytyvät kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista.

Noitavainot loppuivat Salemissa, koska sadot eivät parantuneet, vaan ajan oloon katovuodet menivät ohitse itsestään. Inka-dynastia kohtasi loppunsa ihmisuhreista huolimatta. Työllisyyteen ei auta syyllistäminen eikä palkaton pakkotyöllistäminen. Siihen eivät auta sortolait eivätkä ihmisoikeuksien polkeminen

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat